Hesap Oluştur


Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Satanizm Hakkında Bilgiler

#1
NOT: Tamemen Bilgi Amaçlıdır Satanist Değilim Sırıtma
Satanistlerin Tanrıya inanmadığı yaygın bir yanlış anlaşılmadır.''Tanrı'' kavramı, insanlar tarafından yorumlandığı gibi, yıllar boyunca o kadar çok değişti ki Satanistler sadece onlara en çok uyan tanımı kabul etmektedir.Her zaman insanoğlu tanrılarını yaratmıştır, tanrılarının onu yaratmasından ziyade.Tanrı bazılarına göre merhametlidir - başkalarına göre korkutucudur.Satanistlere göre ''Tanrı'' doğadaki dengeleyici bir faktör ve acıyla alakasız olduğu görülür.Satanistler dua etmenin hiç bir işe yaramadığını bilir - hatta aslında başarı şansını azaltır çünkü aşırı dindarlar çoğu kez kayıtsızca oturup,kendileri bir şey yapsa daha çabuk gerçekleşebilecek bir durum için dua ederler.

Bir Satanist hiç bir koşulda bir hayvanı yada bir bebeği kurban etmez! Yüzyıllardır, sağ propagandacılar, küçük çocukların ve cinsel istek uyandıran bakirelerin,Şeytan yandaşlarının ellerinde sözde kurban edilmesi hakkında saçma sapan konuşmaktadır.Bu çirkin söylentileri okuyan ya da duyan herkesin, hemen hikayenin taraflı kaynaklarını göz önünde bulundurarak bunların doğruluğunu sorguladıklarını düşünebilir. Fakat tam tersine, tereddüt etmeden kabul edilen bütün '' kutsal '' yalanlar gibi, Satanistlerin bu sözde çalışma tarzıda hala devam etmektedir.
Satanistlerin neden bu şekilde kurban edemeyeceklerinin sağlam ve mantıklı sebepleri vardır. İnsan,hayvan Satanistlere göre bir ilahtır. Satanizmde öyle kurban inancı yoktur. Yok şu Türklerin ilerlettiği Satanistler kedi keser saçmalık zırvaları gibi bunların hepsi yalandır. Pentagram içerisinde kedi kesenlerde Satanist değildir.Satanistlerin hiç bir hayvan ile alıp veremediği bir şey yoktur.

Anlambilimde, Şeytan'ın anlamı ''muhalif'' ya da ''baş kaldıran'' ya da ''suçlayan''dır. ''İblis'' kelimesinin özü,Sanskritçe'deki ''tanrı'' anlamına gelen deui kelimesinden gelir.Şeytan,Batı Dünyası'nın baş iblisi, aslında görevi insan hatalarını Tanrıya bildirmek olan bir melekti.Fakat ondördüncü yüzyılda,yarı insan yarı hayvan, keçi gibi boynuzları ve toynakları olan kötü bir ilah olarak benimsenmeye başladı.Hristiyanlık ona Şeytan,Lucifer gibi isimler vermeden önce, insan doğasının dünyevi tarafı, o zamanlar Dionysos ya da Pan denilen tanrı tarafından yönetiliyordu.
Çocukları korkutmak için kullanılan cin,öcü yada gulyabani kelimeleri, Slavca'da ''Bog'' ve Hintçede ''Bhaga'' kelimelerinden gelir ve ikisi de ''tanrı'' demektir.

CEHENNEMİN DÖRT VELİAHTI
SATAN-(İbranice): Muhalif,karşı çıkan, suçlayan,ateş tanrısı,cehennem, Güney
LUCIFER-(Latince): Işık getiren,aydınlanma,hava,sabah yıldızı, Doğu
BELIAL-(İbranice): Efendisiz,dünyanın rezilliği,bağımsızlık, Kuzey
LEVIATHAN-(İbranice) derinliklerden çıkan yılan, deniz, Batı
ZORUNLULUK DEĞİL TESLİMİYET..
SATANİZM, yandaşlarını, doğal isteklerini yerine getirme konusunda destekler. Yalnızca böyle yaparak,kendinize ve etrafınızdakire zararlı olabilen mahrumiyet olmadan tamamen hoşnut bir insan olabilirsiniz. Bu yüzden Satanik inanışın en basit tanımı şudur MAHRUMİYET YERİNE TESLİMİYET

Sahte peygamberler, insana Şeytandan korkmasını öğretti. Peki ''Tanrıdan korkan'' gibi kavramlar nedir ? Tanrı çok merhametlidir,neden insanlar onlardan kormak zorundadır? Tanrıdan korkmak zorundaysanız, neden '' Şeytandan korkan'' olmayasınız,neden en azından Tanrı korkusunun sizi yoksaydığını düşünerek eğlenemeyesiniz? Böyle bir toplu korku olmadan, dinciler müritlerine hükmedecek güce sahip olmazdı.


Bir Satanik Ayinde Kullanılan Araçlar
KIYAFET-MİHRAP-BAPHOMET SEMBOLÜ-MUMLAR-ÇAN-KADEH-İKSİR-KILIÇ(bıçak,sopa)-GONG-PARŞÖMEN


Büyüler: Sex büyüsü, Felaket Büyüsü,Merhamet büyüsü.. Büyüler ayinler hakkında ve Şeytana çağrı hakkında bilgileri yazmayacağım.Eğer gerçekten yapacak olan varsa,çağıracak veya bunlar hakkında bilgi isteyen varsa söyleyebilir. Bir Satanik ayinde kullanılan araçlardan Baphomet Sembolünü ne olduğunu bilmeyeceğiniz için anlatabilirim.

BAPHOMET SEMBOLÜ
Baphomet sembolü, Tapınak Şövalyeleri tarafından Şeytan'ı temsil etmek için kullanılmıştır. Yıllar geçtikkçe bu sembole birçok farklı isim koyulmuştur.Bunların arasında Mendes Keçisi, Bin yavrulu Keçi, Kara keçi, Judas keçisi ve belkide en uygunu Günah keçisi.Baphomet, keçinin doğurganlığıyla birlikte Karanlığın Güçlerini tesmil eder. Pentagramın ''saf'' halinde, yıldızın beş ucunda bir insan figürünün çevrelendiği gösterilir - üç yukarıda, iki uç aşağıda - insanın ruhani doğasını sembolize eder. Satanizmde de pentagram kullanılır ama Satanizm insanın bedensel içgüdülerini ya da ruhani doğanın tam tersini tesmil ettiği için, pentagram, Keçinin kafasına tamamen uyacak şekilde ters çevrilmiştir. Yani Resimle gösterecek olursak ;

[Resim: mGM6mY.gif]

- Meydan okurcasına yukarı kaldırılmış boynuzları ikiliği temsil eder; diğer üç uç ters çevrilmiştir,yani teslis reddedilir.Sembolün dış çemberindeki, büyülü Kabala öğretilerinden gelen İbranice fügürlerin anlamı ''Leviathan''dır.-Islak cehennemin yılanı, Şeytan'la özdeşleştirilir.Bu figürler, ters çevrilmiş yıldızın beş ucuna denk gelir.

DOKUZ ŞEYTANİ İLKE

1. Şeytan teslimiyeti temsil eder, mahrumiyeti değil.
2. Şeytan yaşamsal varoluşu temsil eder, ruhani boş hayalleri değil!
3.Şeytan lekelenmemiş bilgeliği temsil eder, riyakarlıkla kendini kandırmayı değil!
4. Şeytan hakedenlere karşı iyi kalpli olmayı temsil eder, nankörlere harcanan sevgiyi değil.
5. Şeytan intikamı temsil eder, öbür yanağını çevirmeyi değil!
6. Şeytan sorumluya karşı sorumluluğu temsil eder, psişik vampirler için kaygılanmayı değil.
7. Şeytan, insanı dört ayak üzerinde yürüyen bir diğer hayvan olarak betimler.Bazen onlardan daha iyi, genellikle daha kötüdür ve '' ilahi ruhsal ve zihinsel gelişimi '' yüzünden en tehlikeli hayvan haline gelmiştir.
8. Şeytan bütün sözde günahları temsil eder çünkü hepsi fiziksel, zihinsel ya da duygusal hazza sebep olur.
9.Şeytan, kilisenin şu ana kadar sahip olduğu en iyi arkadaştır, çünkü yıllardır etkin olmasını sağlamıştır!


ŞEYTAN-ŞEYTANİ ELEŞTİRİ(ATEŞ)

Tanrının adamları Şeytana acımasızca, çekinmeden saldırmaktadır. Karanlıklar Prensi'nin, Adil Tanrı'nın temsilcileri gibi konuşma fırsatı hiç olmamıştır. Geçmişte kürsüleri yumruklayanlar, ''iyi'' ve ''kötü''yü uygun gördükleri gibi tanımlamakta özgürdü ve onların yalanlarına katılmayan - hem sözlü hem de bazen fiziksel olarak, herkesi memnuniyetle unutulmaya çarptırdı. Majesteleri Şeytan'la alakalı'' merhamet '' konuşmaları, boş bir düzmeceye dönüşmektedir.Şeytani düşmanları olmadan dinlerinin yıkılacağı gerçeği göz önünde bulundurulursa oldukça da haksızlar.Tanrısal dinlerin başarısından sorumlu tutulan mecazi karakterlere en az merhametin gösterilmesi ve sürekli kötü davranılması ne kadar da üzücü - hem de yaltaklanarak adil oyun kurallarını öğütleyenler tarafından ! Yüzyıllardır ona bağırarak onu susturdular , ama Şeytan hiç bir zaman onun aleyhinde konuşanlara bağırmadı. Onlar atıp tutarken, o hiç bir zaman efendiliğini bozmadı. Örnek davranışlar sergiledi, ama şimdi artık bağırmanın vakti geldiğini hissediyor. Artık hak ettiğini almanın vakti geldiğine karar verdi. Her mısra bir cehhennem. Her kelime ateşten bir dil.LUCIFER-AYDINLANMA(HAVA)
Roma tanrısı Lucifer, ışığı taşıyandı, havanın ruhuydu, aydınlanmanın vücut bulmuş haliydi. Hristiyan mitolojisinde Lucifer kötülükle eş anlama gelmeye başladı, ki bu sadece öz varlığını, belirsiz tanımlar ve sahte değerlerle sürdüren bir dinden beklenirdi! Şimdi her şeyi açıklamanın vakti geldi. Yanlış ahlak ve esrarengiz hatalar düzeltilmelidir.Eğlenceli olsalar da, Şeytan'a tapmayla ilgili çoğu hikaye ve oyun, eski saçmalıklar olarak bilinmelidir.Deniliyor ki, '' Hakikat insanı özgür kılacaktır.'' Hakikat tek başına asla kimseyi özgür kılmamıştır. Ancak ŞÜPHE, zihinsel özgürlüğü getirecektir.Mükemmel şüphe unsuru olmadan, hakikatin geçtiği kapı sıkıca kapanacaktır, bu kapıya bin tane Lucifer'in sertçe vurması bile etki etmeyecektir.Kutsal kitabın, Cehennem kralından '' yalanların babası '' olarak bahsetmesi ne kadar anlaşılabilir - mükemmel bir tersine çevrilmiş kişilik örneği.Eğer biri, Şeytan'ın yalanı temsil ettiğine dair bu ilahi suçlamaya inanıyorsa, o zaman kesinlikle kabul etmelidir ki ; TÜM İlahi dinleri KURAN ve Tüm kutsal kitapları yazan Tanrı değil OYDU! Eğer bir şüphe diğerini getirmiyorsa, uzun zamandır biriktirilmiş yanlış düşüncelerle büyümüş balon bir gün patlayacaktır. Varsayılan hakikatlerden zaten şüphe duyanlar içinse, bu yazılanlar bir vahiydir. O zaman Lucifer yeniden doğmuş olacaktır. Şimdi şüphe zamanı ! Yalan balonu patlıyor ve onun sesi, dünyanın kükremesidir!


ŞEYTANIN İSİMLERİ
Abaddon(İbranice) - Yok edici
Adramelech - Samariye'de şeytan
Ahpuch - Maya medeniyetinde savaş
Ahriman - Zerdüştlükte şeytan
Amon - Mısırın koç başlı yaşam tanrısı
Apollyon - Şeytan'ın Yunanca eş anlamlısı, baş iblis
Asmodeus - İbranice şehvet ve zevk şeytanı, aslen '' mahşer yaratığı ''
Astaroth - Fenikelilerin şehvet tanrıçası, Babilin iştar adlı tanrıçasına denk
Azazel(İbranice)- İnsana savaş silahları ve güzellik malzemeleri yapmasını öğretti.
Baalberith - Filistin'in ahit Tanrısı, sonradan iblis oldu
Balaam - İbranilerin cimrilik ve açgözlülük şeytanı
Baphomet - Tapınak şövalyelerinin taptığı Şeytan temsili
Bast - Mısırın zevk tanrıçası
Beelzebub(İbranice) - Sineklerin tanrısı
Beherit - Şeytanın süryanice ismi
Bile - Keltlerin cehennem tanrısı
Chemosh - Moabite yahudilerinin tanrısı, sonradan iblis oldu.
Cimeries - Siyah bir ata biner ve afrikaya hükmeder.
Coyote - Kızılderililerin şeytanı
Dagon - Filistinde denizin intikam meleği
Damballa - Vudu dininde yılan tanrı
Demogorgon - Şeytanın Yunanca ismi, ölümlülerin bilmemesi gerektiği söylenir.
Dracula - Şeytanın rumence ismi
Emma-O - Japonlarda Cehennemin hakimi
Kali(Hintçe) - Shivan'ın kızı, Thuggue tarikatının baş rahibesi
Lilith - İbranilerin dişi şeytanı, Adem'e ipleri öğreten ilk karısı
Loki - Cermenlerin şeytanı
Marduk - Babil şehrinin tanrısı
Mastema - Şeytanın ibranice eşanlamlısı
Midgard - Lokinin oğlu, yılan olarak tasvir edilir.
Naamah - İbranilerin baştan çıkaran dişi şeytanı
O-Yama - Şeytanın Japonca ismi
Pan - Yunanlıların şehvet tanrısı, sonradan şeytanlığa sürüldü.
Set - Mısırlıların şeytanı
Shaitan - Şeytanın arapça ismi
Shiva(Hintçe)- Yok edici.
Yen- lo-Wang - Çinlilerde cehennemin hakimi
EFSANE YENİDEN
CevaplaKonu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Tanklar Hakkında Bilgiler EFS@NE 0 71 23.07.2015, Saat: 01:25
Son Yorum: EFS@NE
  Türkçe Hocam Hakkında $key 7 282 16.11.2014, Saat: 07:35
Son Yorum: Nid aaz
  İlginç Bilgiler Serisi [1-...-22] Poison 43 2,210 05.09.2014, Saat: 08:58
Son Yorum: Poison
  İlginç Bilgiler (Eminim bilmedikleriniz vardır :D) Muhammed Ömer 15 704 16.12.2013, Saat: 09:41
Son Yorum: Abdulkerim54
  Warez Nedir? Warez Hakkında Bilgi Lbıg 2 277 21.11.2013, Saat: 02:37
Son Yorum: NameLessWarrior

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi

Mc_cEzA Modifiye © 2010 - 2020 - Her Hakkı Saklıdır.